Publisert Legg igjen en kommentar

Nye LYS-regler: Code Zero er greit

NORLYS regler 2009 er nå endelig publisert. Reglene gjelder fra og med 31.12.08 og er gjeldende til de blir erstattet med nye regler.
Hovedendringene kort oppsummert:
1) Det er åpnet for fritt valg av inntil 5 forseil – i stedet for 3 stagede og 2 flyvende forseil.
2) Shorthanded målebrev kan brukes på alle seilaser om det ikke er begrensinger i invitasjon/seilingsbestemmelser om at dette ikke er tillatt.
3) Maksimal størrelse på asymmetrisk spinnaker er definert (hvor stor kan den være før du får et tillegg på 0,01). Asymmetriske som måler inn etter gammel ordning får fremdeles fratrekk på 0,01.
4) Det er lov å bruke Code Zero – med 0,01 som tillegg om båten ikke har et LYS-tall med Code Zero i standard.

Publisert Legg igjen en kommentar

LYS-årsmøte unnagjort

Årsmøtet har fastsatt kontigent for 2009 og denne er nå mulig å betale ved å logge seg inn på www.seiling.org, melder den norske LYS-komiteen.
NORLYS anbefaler å ordne med kontingent så snart som mulig, slik at du unngår å stå uten gyldig målebrev på første regatta.
Ved betaling ved hjelp av VISA eller MasterCard vil betalingen registreres umiddelbart. Alternativt velger du giro som du finner som PDF fil på www.seiling.org og benytt da alltid oppgitt KID.
NORLYS har tidligere i uken oversendt nye regler for 2009 til Norges Seilforbund. Disse vil erstatte reglene for 2008 fra den datoen forbundet fastlegger. Frem til denne datoen gjelder reglene for 2008.
Kort oversikt over reglendringene: http://www.seilas.no/wip4/detail.epl?id=352166&cat=4915 og http://www.seilmagasinet.no/id/31085