Nye LYS-regler: Code Zero er greit

NORLYS regler 2009 er nå endelig publisert. Reglene gjelder fra og med 31.12.08 og er gjeldende til de blir erstattet med nye regler. Hovedendringene kort oppsummert: 1) Det er åpnet for fritt valg av inntil 5 forseil – i stedet for 3 stagede og 2 flyvende forseil. 2) Shorthanded målebrev kan brukes på alle seilaser …