Notice of Race

Notice  of  Race Harstadseilasen lørdag 5. juni 2021

Harstad Seilforening har gleden av å ønske velkommen til årets Harstadseilas.

På grunn av koronasituasjonen foregår årets Harstadseilas som treningsseilas med redusert opplegg som trening i distanseseiling, etter smittevernveiledning fra NSF. Notice of Race på denne sida suspenderes, og følgende opplegg gjelder:

  1. Start indre Harstad havn lørdag 5. juni klokka 1000. Ingen startprosedyre, hver deltaker har eget ansvar for presis start. Tidtaking på hver enkelt båt. Maksimaltid settes til kl 1800.
  2. Bane HHavn-Rollnesbøen-Åkerøysundet-Helligbøen-HHavn. (ref pkt 1 i NoR)
  3. Klasseoppdeling: Racing singelhanded, doublehanded, familieklasse med inntil tre personer fra samme hushold. Turklasse
  4. Fri deltagelse, ingen premier
  5. Seiling etter kappseilingsreglene og sjøvettsreglene (ref pkt 4, 5 og 6 i NoR)
  6. Det blir ikke avholdt skippermøte eller organisert samling i etterkant. All info på HSFs hjemmesider/facebooksider.
  7. Det blir ingen regulær påmelding, men gi gjerne et forhåndsvarsel om  hvilken klasse du ønsker å seile i, ved å sende en epost til harstadseil@outlook.com, eller sms til 47609990.

Hjertelig velkommen til en fin dag på sjøen!
Vidar  Dinesen, regattasjef (951 14 125)

____/)__o___/)____/)_/)______

1. KONKURRANSEOMRÅDE
Regattaen foregår over én etappe i området indre Vågsfjorden, med start og målgang fra Harstad Havn. Se kart.
Start-/mållinje blir mellom to markeringsbøyer utenfor Kulturhuskaia i Harstad. Regattakomiteen forbeholder seg retten til å endre bane. Nøyaktig bane og rundingspunkter blir kunngjort på skippermøte før start, og i deltakermappe. Det er fri seilas mellom oppgitte rundingsmerker.
Banen kan bli avkortet underveis. Dette vil bli kunngjort over VHF (kanal 72).

2. SKIPPERMØTE, STARTTIDSPUNKT OG MÅLGANG (Utgår pga korona)
2. 1 Skippermøte
Skippermøtet avvikles lørdag kl. 0900, ved nærmere angitt sted på Harstad Indre havn.
Vær-brief vil bli gitt på skippermøtet.
2.2 Start
Fellesstart fra Harstad havn lørdag kl. 1000. Egen start for eventuell turklasse. Eventuell endring av starttidspunkt kunngjøres på skippermøtet.
2.3 Målgang
For å bli regnet som fullførende, må konkurrerende båter krysse mållinjen lørdag senest kl. 1800.

3. PÅMELDING, KLASSEINNDELING OG REGISTRERING
3.1 Påmelding
Påmelding kan skje fram til skippermøtet lørdag.
Forhåndspåmelding skjer ved betaling av startavgift på kr 500,- per båt, til Harstad Seilforening:
Konto: 7550 06 00322
Betaling via nettbank og giro merkes: Harstadregattaen, navn på skipper og navn på båt.
Lenke til påmeldingsskjema. (Forhåndspåmeldte båter publiseres automatisk og fortløpende på  harstadseil.no.)
Siste frist for registrering og forhåndsbetaling i nettbank er dagen før start. Innbetalinger vil ikke bli refundert.
3.2 Klasseinndeling
Startfeltet kan bli delt i inntil 3 klasser: NOR1, NOR2 og turklasse. Inndeling kunngjøres på skippermøtet.
3.3 Registrering
Før skippermøtet, må alle båter registrere seg på regattakontoret (lørdag kl. 0800 til 0900) for å bekrefte NORrating og navn på mannskap.
Båter uten gyldig målebrev får tildelt rating av regattaledelsen, eller seiler i turklasse.

4. REGLER
Harstadregattaen seiles etter gjeldende ISAFs Kappseilingsregler, NOR-ratings regler for respittseiling i Norge og gjeldende NSFs Sikkerhetsbestemmelser for Tur- og Havseilas. Merk at en eventuell turklasse vil seile på tid uten bruk av respittsystem.
4.1 Motor
Motor kan brukes for lading av strøm eller i nødsituasjon. Skipper skal notere i skippers rapport om start- og stopptidspunkt, og hensikten for bruk av motor.
4.2 Autopilot
Det er tillatt å bruke autopilot/vindror.
4.3 Resultatberegning
Seilt tid vil bli korrigert etter gjeldende NOR-ratingtall.
4.4 Mannskap
Mannskapet begrenses til båtens maksimale kapasitet.
4.5 Seilføring
I henhold til målebrev.

5. SIKKERHET OG KOMMUNIKASJON/VHF
Regattaen er åpen for alle båter bygd og utrustet etter NSFs sikkerhetskategori 5. Deltagende båter skal ha VHF, og må være utstyrt slik at meldinger alltid kan høres. Kommunikasjon mellom arrangør og deltakende båter foregår via VHF kanal 72. Kallesignal er «Harstadregattaen».

6. ANSVAR
Deltakere er bundet av de internasjonale kappseilingsreglene og bestemmelsene for seilasen. Deltakere seiler på eget ansvar og risiko. Den enkelte skipper er selv ansvarlig for at båt og mannskap er utrustet med det nødvendig sikkerhetsutstyr og i henhold til gjeldende krav. Alle båter skal ha ansvarsforsikring for den skade som kan bli påført tredjemann.

7. START
7.1 Startprosedyre
• 5 min før start: Varsles over VHF (5 minutter til start  om x sekunder) + lydsignal
• 4 min før start: Varsles over VHF (4 minutter til start om x sekunder) + lydsignal
• 1 min før start: Varsles over VHF (1 minutt til start om x sekunder) + lydsignal
• Start: Varsles med lydsignal
7.2 Tilbakekallinger
Klasseflagg XHvis noen del av en båt krysser startlinjen før startsignalet er gitt, vil regattakomiteen vise flagg X (blått kors på hvit bakgrunn) og gi ett (1) nytt lydsignal
Båter som tjuvstarter og ikke vender tilbake for korrekt start får tillegg i utseilt tid på 5 – fem – prosent.
Klasseflagg likhetstegnRegattakomiteen kan kalle tilbake alle båtene ved å vise flagget ”første likhetstegn” (blått og gult triangel) med to (2) lydsignaler umiddelbart etter startsignalet – videre informasjon gis på VHF.

8. TIDTAKING
Alle båter skal i tillegg til offisiell tidtaking selv rapportere tidspunkt for når båten skjærer mållinjen, inkludert total seilingstid fra start til målgang, og seilnummer på båt foran og bak. Alle referanser til tid er GPS-tid.
Hvis det pga. lite vind er tvilsomt om det lar seg gjøre å fullføre en full runde innenfor maksimaltiden for minimum 50 % av båtene, vil regattakomiteen varsle om at målgang vil baseres på passeringstid for et nærmere angitt rundingspunkt. Passeringstid må da noteres tilsvarende som ved ordinær målgang.
Skippers rapport leveres til regattakontoret innen en time etter målpassering.

9. AVBRUDD
Båter som bryter regattaen melder snarest fra til regattaledelsen.

10. PROTESTER
Kappseilingsreglene ligger til grunn, og protest skal leveres inn på eget skjema, innen én – 1 – time etter at siste båt er over mål.

11. RESULTATER OG PREMIEUTDELING
Resultatliste vil gjøres tilgjengelig på harstadseil.no.
Tid og sted for premieutdeling vil bli opplyst på VHF (kanal 72) etter fullført seilas.

12. HAVNEFORHOLD
Havneplass: Båtene samles før og etter seilasen i gjestehavna.  Havneavgift betales på automat.
OBS! Nordøstlig vind kan lage urolige forhold i indre havn. Alternative liggeplasser er primært ledige gjesteplasser ved marina-anleggene innover i Harstadbotn. Ved behov blir det spesielt informert om dette.
For å skape en best mulig sosial ramme rundt arrangementet oppfordrer regattakomiteen alle lokale deltagere til å legge seg ved gjestebryggene i for- og etterkant av seilasen.
Diesel: to pumper i Harstadbotn.
Toalett: Regattakontoret.

13. SOSIALT
Etter premieutdeling vil det bli sosial sammenkomst på nærmere bestemt sted. På skippermøtet vil det bli etterspurt om antall deltakere for å kunne avtale eventuell bordreservering.

14. HENVENDELSER
Spørsmål kan rettes til:
Knut Godø (regattasjef, tlf 47609990).

Med vennlig hilsen
Harstad Seilforening v/regattakomiteen