Årsmøte i NORLYS

_mg_2578
NORLYS innkaller til årsmøte i SAS Radisson på Gardermoen 12. desember ’08 kl 18.00.
Stemmerett på årsmøte har medlemmer over 15 år med gyldig LYS-målebrev. Per dags dato har NORLYS 1608 gyldige LYS-målebrev for 2008, melder komiteen. Saker medlemmer ønsker tatt opp i årsmøtet, må inn til arkiv@seiling.org  tre uker før møtet.
Fortsett å lese «Årsmøte i NORLYS»