Notice of Race

Notice of Race | Påmeldingsskjema | Påmeldte båter | Resultater

Notice of Race Festspillregattaen 23.-24. juni 2018

Skippers rapport

Harstad Seilforening har gleden av å ønske velkommen til årets Festspillregatta.
1. KONKURRANSEOMRÅDE
Regattaen vil forløpe med flere seilaser inne i Harstad havnebasseng. Se kart.
Start-/mållinje blir mellom to markeringsbøyer utenfor Kulturhuskaia i Harstad.
Regattaområdet (.doc): Festspillregattaen – banealternativer

2. SKIPPERMØTE, STARTTIDSPUNKT OG MÅLGANG
2. 1 Skippermøte
Skippermøtene er kl. 0945 både lørdag og søndag. Informasjon om sted gis på regattakontoret (Redningsselskapets lokale ved gjestebrygga).
Vær-brief vil bli gitt på skippermøtet.
2.2 Start
Antall seilaser blir bestemt av banevalg og vindforhold. Foreløpig plan er som følger:
• Lørdag kl. 1100, start Seilas 1
• Lørdag kl. 1530, start Seilas 2
• Søndag kl. 1100, start Seilas 3
Det er fellesstart uavhengig av klasse.
Kart med ulike banealternativer vil bli utdelt ved registrering på regattakontoret. Banevalg for Seilas 1 og 3 blir kunngjort på skippermøtene. Opplysninger om bane etc. for Seilas 2, lørdag, kommer over VHF (kanal 72), ca. 30 minutter før start. Det er fri seilas mellom oppgitte rundingsmerker.
Seilingslutt lørdag er kl 1830 og søndag kl 1600.
3. PÅMELDING, KLASSEINNDELING OG REGISTRERING
3.1 Påmelding
Påmelding kan skje fram til skippermøtet lørdag.
Forhåndspåmelding skjer ved betaling av startavgift på kr 500,- per båt, til Harstad Seilforening:
Konto: 7550 06 00322
Betaling via nettbank og giro merkes Festspillregattaen, og navn på båt.
Lenke til påmeldingsskjema. (Forhåndspåmeldte båter publiseres automatisk og fortløpende på  harstadseil.no.)
Siste frist for registrering og betaling er lørdag 2. juni kl 0930. Innbetalinger vil ikke bli refundert.
Påmeldte båter publiseres fortløpende på harstadseil.no
3.2 Klasseinndeling
Startfeltet kan bli delt i inntil 2 klasser, NOR1 og NOR2. Inndeling kunngjøres på skippermøtet.
3.3 Registrering
Alle båter må registrere seg på regattakontoret (ved gjestebrygger) lørdag kl. 0830 til 0930 for å bekrefte NOR-rating og navn på mannskap. Informasjonspakke med banekart og Notice of Race fås utlevert.
Båter uten gyldig målebrev får tildelt NOR-ratingtall av regattaledelsen.

4. REGLER
Harstadregattaen seiles etter gjeldende ISAFs Kappseilingsregler, NOR-ratings regler for respittseiling i Norge og gjeldende NSFs Sikkerhetsbestemmelser for Tur- og Havseilas.
4.1 Motor
Motor kan brukes for lading av strøm eller i nødsituasjon. Skipper skal notere i skippers rapport om start- og stopptidspunkt, og hensikten for bruk av motor.
4.2 Autopilot
Det er tillatt å bruke autopilot/vindror.
4.3 Resultatberegning
Når maksimaltid er ute, vil resultatene beregnes på det punkt hvor minimum halvparten av startende båter har passert. Resultater vil bli utregnet etter tid-på-tid metoden korrigert etter NOR-ratingtall.
4.4 Mannskap
Mannskapet begrenses til båtens maksimale kapasitet.
4.5 Seilføring
I henhold til målebrev.
5. SIKKERHET OG KOMMUNIKASJON/VHF
Regattaen er åpen for alle båter bygd og utrustet etter NSFs sikkerhetskategori 5. Deltagende båter skal ha VHF, og må være utstyrt slik at meldinger alltid kan høres. Kommunikasjon mellom arrangør og deltakende båter foregår via VHF kanal 72. Kallesignal er «Festspillregattaen».
6. ANSVAR
Deltakere er bundet av de internasjonale kappseilingsreglene og bestemmelsene for seilasen. Deltakere seiler på eget ansvar og risiko. Den enkelte skipper er selv ansvarlig for at båt og mannskap er utrustet med det nødvendig sikkerhetsutstyr og i henhold til gjeldende krav. Alle båter skal ha ansvarsforsikring for den skade som kan bli påført tredjemann.
7. START
7.1 Startprosedyre
• 5 min før start: Varsles over VHF (5 minutter til start  om x sekunder) + lydsignal
• 4 min før start: Varsles over VHF (4 minutter til start om x sekunder) + lydsignal
• 1 min før start: Varsles over VHF (1 minutt til start om x sekunder) + lydsignal
• Start: Varsles med lydsignal

7.2 Tilbakekallinger
Hvis noen del av en båt krysser startlinjen før startsignalet er gitt, vil regattakomiteen vise flagg X (blått kors på hvit bakgrunn) og gi ett nytt lydsignal.
Skjermbilde 2015-02-02 kl. 22.48.48
Båter som tjuvstarter og ikke vender tilbake for korrekt start får tillegg i utseilt tid på 5 – fem – prosent.
Regattakomiteen kan kalle tilbake alle båtene ved å vise flagget ”første likhetstegn” (blått og gult triangel) med to lydsignaler umiddelbart etter startsignalet.
Skjermbilde 2015-02-02 kl. 22.48.54

8. TIDTAKING
Alle båter skal i tillegg til offisiell tidtaking selv rapportere tidspunkt for når båten skjærer mållinjen, inkludert total seilingstid fra start til målgang, og seilnummer på båt foran og bak. Alle referanser til tid er GPS-tid.
Hvis det pga. lite vind er tvilsomt om det lar seg gjøre å fullføre en regatta innenfor maksimaltiden for minimum 50 % av båtene, vil regattakomiteen varsle om at passeringstid ved et nærmere angitt rundingspunkt skal registreres.
Skippers rapport leveres til regattakontoret innen en time etter målpassering.

9. AVBRUDD
Båter som bryter regattaen melder snarest fra til regattaledelsen.

10. PROTESTER
Kappseilingsreglene ligger til grunn, og protest skal leveres inn på eget skjema, innen én – 1 – time etter at siste båt er over mål.

11. RESULTATER OG PREMIEUTDELING
Resultatliste vil gjøres tilgjengelig ved oppslag og på harstadseil.no.
Tidspunkt og sted for premieutdeling vil bli opplyst over VHF (kanal 72).

12. HAVNEFORHOLD
Havneplass: Båtene samles før og etter seilasen i gjestehavna.  NB: Havneavgift betales på automat.
OBS! Nordøstlig vind kan lage urolige forhold i indre havn. Alternative liggeplasser er primært ledige gjesteplasser ved marina-anleggene innover i Harstadbotn. Ved behov blir det spesielt informert om dette.
For å skape en best mulig sosial ramme rundt arrangementet oppfordrer regattakomiteen alle lokale deltagere til å legge seg ved gjestebryggene i for- og etterkant av seilasene.
Diesel: to pumper i Harstadbotn.
Dusj/toalett: Havnepaviljongen i gjestehavna eller Grottebadet.

13. HENVENDELSER
Spørsmål kan rettes til:
Vidar Dinesen (regattaleder, 951 14 125) eller Jann Erik Georgsen (nestleder, 916 48 207).

Med vennlig hilsen
Harstad Seilforening v/regattakomiteen